Skovlund Ansager HK

Generalforsamlings referat 2020-21


SA HK har afholdt ordinær generalforsamling.
 

 
Generalforsamling blev afviklet i god ro og orden. Alle som var på valg blev genvalgt, så bestyrelsen er og revisor er intakt. Camilla Dahl blev valgt som 2. suppleant.
Formandens beretning.
Første ordinær GF. Eliteudvalget bliver bedt om at forlade AIF, jer spillerne vælger at følge med, og ønsker at vi skal starte en ny forening.
SAHK bliver stiftet med stor opbakning d.19/5-2020. Vi bliver efterfølgende optaget hos DHF.
Vi afholder et spillermøde efter stiftende GF, og får en masse tilkendegivelser fra jer spiller om medlemskab, og vi kan efterfølgende konstatere en stor opbakning ved, at mange af jer spiller flytter jeres spillerlicens. INGEN TVIVL om – at det tilfører stor motivation i bestyrelsen at arbejde videre med projekt – SAHK.
Efter stiftende GF får vi oprettet en hjemmeside – FB-side og der bliver fyldt indhold på siden.

Vi har I SAHK rigtig mange hjælper – og en af dem er Bent Haahr, som er noget af det mest trofaste og ualmindelig hårdt arbejdende hjælper, som vi på ingen måde kan undvære – Stort tak for hjemmeside, FB-side og regnskabsprogram. Man går aldrig og som i aldrig forgæves til en foreningsmand som dig.

Efter vores Stiftende GF skal vi have bestemt vores trøjer, farve og logoer m.v. hvor spillerne var de kreative og traf beslutninger herom. Vi skulle ligeledes have designet et logo – her kom der input fra mange sider – det blev mælkebøtten – den ukuelig blomst, som konstant genopstår uanset hvad den udsættes for af bekæmpelsesmidler. Vi satte lighedstegn med dette for SAHK - på og udenfor banen! - Når design og farve af tøjet er valgt/bestemt – skal det iværksættes med bestilling, tryk af logo, styrer størrelse for de enkle spiller, og jeg kan garantere for at det kræver mange timers arbejde.

Her er SAHK begunstiget af endnu en fantastisk hjælper- Jytte Mathiesen – det gennemførte du med største præcision. Jytte hjælper os med så mange opgaver, bambusa strømper, søge fonde – her kan jeg ikke nævne alt, men SA HK har igen en hjælper, som aldrig og jeg mener som i aldrig går af vejen for at hjælpe klubben.

Men…. SAHK havde ikke eksisteret i mange dage, før vi imod forventning vi bliver meddelt, at vi alligevel ikke får vores licens og penge som lovet.
Efterfølgende bliver der holdt tosse masse bestyrelsesmøder og telefonsamtaler samt spillermøder. Uanset hvad ”nogen” vil tage fra SAHK, oplever vi bare, at der rykkes sammen, og skabes et fantastisk fællesskab. Det stærke fællesskab udspringer fra jer spiller, træner, sponsorer, byen, frivillige hjælper og bestyrelse. Alle vil det her!

Vi igangsætter søgning af sponsorater og møder i den forbindelse – heldigvis rigtig mange som gerne vil støtte os – det er virksomheder og private personer. STOR TAK til alle, og det uanset hvor stort et beløb eller en håndsrækning til en opgave som tilbydes SAHK – det er af stor betydning. På trods af de svære vilkår, SA HK stod med tilbage i april 2020, specielt økonomisk er det lykkes SA HK ved hårdt arbejde at få etableret et godt økonomisk fundament.

Før sommerferien lykkes det vores sportschef i 11 time at finde en løsning i Ribe - Ribe har et 3.div hold, men ikke tilstrækkelig med divisionsspiller. Det afsted kommer igen en tosse massemøder i bestyrelsen, og med det sportslige udvalg i Ribe, for at få udarbejdet en holdfællesskabs aftale, som efterfølgende skal godkendes i Ribe og SAHK’s bestyrelser. Det sker heldigvis og med en noget ”flosset” sommerferie - for specielt JO, så lykkes det at få aftalen i hus med Ribe. Vi havde i bestyrelsen en rigtig god fornemmelse af Ribe – at det vil være er et godt match med SAHK. Vi vil hinanden - og bare det – er rigtig skønt fornemmelse at mærke i bestyrelsen. Stor tak til Ribe, og ikke mindst JO for hans ihærdig indsats for at få dette projekt til at lykkes.
Hos SAHK har vi et fantastisk trænerteam og super holdledere - som virkelig er engageret, I er målrettet, I passer jeres job til UG - og uden jer, så kan vi ikke tilbyde spillerne nogen håndbold oplevelse – den læring – den udvikling spillerne tilbydes fra jer - er alt afgørende! Hvis ikke I præsterer og leverer, så stopper spillerne. I er så VIGTIGE.  Tusind tak for jeres indsats.  

SAHK’s egen 1. hold, bliver efter få dages eksistens af SAHK - ansøgt hos JHF om, at få holdet indplaceret så langt op i rækkerne - som det nu er muligt for en ny etableret klub. Der bliver afholdt møder med JHF - forklaret hvilket spillermateriale vi har i klubben - på baggrund af vores brud med AIF. Det lykkes at få et JS-hold, og det betragtede bestyrelsen som tilfredsstillende, efter man fik kendskab til reglementet i JHF.

SAHK’s egen 2. hold bliver tilmeldt i serie 2 – SAHK og bestyrelsen er glade og stolte over, at det lykkes at samlet spiller til dette hold. Årsagen til at SAHK er glade og stolte over dette er:
SAHK er en håndboldklub, som ønsker at være bredt repræsenteret - vi har spiller hvor håndbolden er en passion for dem - og det at være med i et fællesskab er vigtigt - og samtidig ha’ et socialt netværk - har mindst lige så stor betydning - som at spiller på øverste hylde, og forsøge at vinde alle kampe. Disse spiller har enormt betydning for klubben og dens eksistens – så vi vil og kan favne alle! SAHK’s ledelse ønsker og forsøger efter bedste evne, at sætte mål for alle klubbens medlemmer. Hvis nogen har forslag til forbedringer omkring vores målsætning – så er bestyrelsesmedlemmernes telefon, mail m.v. lydhør for forslag til hertil.

Kampmæssigt når vi ikke at få afviklet mange kampe, før Corona lukker Danmark ned – men de kampe som blev afviklet både i holdfællesskabet med Ribe og vores egen 1.+2. hold gav flotte resultater, og beviste at klubben virkelig har noget at tilbyde både spiller og tilskuer. Øv hvor var det ærgerligt, at vi skulle stoppes i den fine stime af begejstring og fællesskabs oplevelser hos SA HK. (Men vi kommer fandme igen i den nye sæson med 120 – vi I bestyrelsen vil gi’ den maks.)

Jeg vender lige tilbage til sponsorer.:
Vi har i SAHK et sponsorudvalg, som har Peter Buhl som udvalgsformand. Udvalget består af medlemmer fra bestyrelsen, Kelsi Svane, Bent Haahr og Reinhard Held. Udvalget har udviklet sponsorer koncepter, sponsorerkort, webshop og arrangementer. Vi har fået tilført Kelsi, som har nye ideer omkring sponsor-koncepter – der er mere online baseret.

Vi nåede i september måned at afholde en race-Day på Padborg Park– bilræs, samvær, sjov, grin og konkurrence iblandt sponsorer – det var lykkes at få rigtig mange nye sponsorer med til Padborg Park. En rigtig god dag, med de mange sponsorer og nye sponsorer som vi ikke tidligere havde i vores loop. Dagen skulle have været afsluttet med en aften hos vores lokale slagter, hvor vi ville opnå en god lejlighed til at pleje vores sponsorer med lidt ”kloge vand” og noget godt til ganen. (Arrangement er nu planlagt til 20/8-2021 – for snydes skal vores sponsorer/støtter ikke.) Vi håber at kunne gentage succesen med en ny race-Day. Den bliver efterspurgt blandt de tidligere deltager – det er jo rigtig dejligt.

Vi har haft strømpesalg fra bambusa – her trådte spillerne til med at få solgt til venner og bekendte. Rigtig gode penge.

Jytte og Margrethe har søgt fonde, og har en rimelig god succes rate.
Selvom Corona stoppede os på banen – havde vi nogle hyggelige arrangementer med banko – leg og konkurrencer online, hvor vi havde indtryk af – at alle hyggede sig, og ikke mindst gensynsglæden ved at være sammen.
Ingen tvivl om at Corona har været en hård tid for foreningerne i DK og også SAHK. Der hvor vi i bestyrelsen har haft det svært er at ”mærke” medlemmerne – vi vil så nødig taber alt den gode energi og begejstring vi ”mærkede” før Corona lukkede ned.

Fremtiden i SAHK:
Vi har haft møder med Ribe omkring vores holdfællesskab, og begge klubber er rigtig glade for samarbejdet. Begge klubber er så glade for samarbejdet, at det er besluttet af vi fra næste sæson søger om holdfællesskab for begge klubbers 1. hold.
SA HK forsætter med deres egen 2. hold, og vil rigtig gerne om der kan blive endnu et hold. Måske først til næste sæson.

I bestyrelsen vil vi arbejde på at få flere spiller til klubben fra omegnsklubberne, da vi gerne vil tilbyde håndbold og fællesskab oplevelser for alle damesenior, som ønsker at være del af en klub, der vil varetage den enkel spillers målsætning, om gode håndbold oplevelse - og være i et godt fællesskab.
Vi samarbejder med JHF omkring dette projekt.

Bestyrelsen håber vi som klub - har opfyldt og vil opfylde de fleste spillers ønsker om gode håndbold oplevelser – en stor TAK til alle spiller som har valgt at være medlem af SA HK.
Til slut vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et fantastisk samarbejde.

Formanden – Søren Brorsbøl.
Bliv medlem
SA HK har fået nyt medlemssystem, hvilket betyder alle foreningensmedlemmer, trænere, ledere, hjælpere, udvalgs- & bestyrelsesmedlemmer skal registreres i sysetmet.
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores Facebook side
Skovlund Ansager Håndbold Klub | Lærkevej 16 | 6823 Ansager | Tlf.: 2223 9163 | CVR. nr. 4137 2478